Restaurování a výroba vitráží skládaných do olova či mosazi. Realizace výplní oken, dveří, stěn, světlíků, nábytku.

Na základě Povolení k restaurování uděleného MKČR je možné provádět i restaurování vitráží, které jsou součástí státních kulturních památek.

Pro restaurování i výrobu jsou využívána tabulová skla strojní i ručně vyrobená.

Malba na skle je prováděna sklářskými vypalovacími barvami.

Součástí dodávky bývají nové rámy, úprava stávajících rámů, ochranné předsklení či vnější ochranné sítě.