zpět do menu

Evangelický kostel ve Velimi

Luneta nad vchodem. 2,4 x 1,2 m
Kruhové okno na kůru není vidět. Je skryto za varhanami.
Okna v lodi kostela.
Vitráže kostela vzešly v letech 1909 – 1913 z významné pražské dílny Jana Kryšpína „Umělecký závod pro malbu skla“.
Výtvarným a řemeslným zpracováním a v některých případech i neobvyklými barevnými kombinacemi představují významný důkaz invence, poctivosti a pečlivosti realizátorů.
Identifikační nápisy jsou pak dokladem vazby významného uherského šlechtického rodu na region a evangelickou církev i štědrosti, oddanosti víře a lásky k blízkým a rodině, nejen předních, ale i řadových členů sboru.
Soubor oken v presbytáři.
   
zpět