zpět do menu

Kostel svatého Jakuba Většího v Ratenicích

V lodi kostela jsou čtyři stejná okna.
V presbytáři je na severní straně okno sv. Josefa...
...a na severu okno sv. Anny.
Právě hlava sv. Anny si vyžádala výraznější zásah. Bylo nutné vše vyčistit, zkompletovat a doplnit nově vyrobenou chybějící část.
 
zpět