zpět do menu

Soubor vitráží ze sbírek Severočeského muze a v Liberci.

Pozdně renesanční malovaná vitráž. 33x21 cm Nedatováno, nesignováno.
Pozdně renesanční malovaná vitráž. 51,5x37 cm Datováno: 1613. signováno: Felix Schärper
Renesanční malovaná vitráž. 40,5x30,5 Datováno: 1579, nesignováno.
Pozdně gotická malovaná vitráž. 85 x37,5 cm Součást původního zasklení kostela v Kostnici. Vznik: cca 1480, realizace: Peter Hemmel von Andlau
 
zpět